Služby

Stavba rodinných domů na klíč

Rodinný dům na klíč Vám zrealizujeme od projektu až po samou dokončenou výstavbu. Pokud ještě nemáte vlastní projekt rodinného domu, rádi Vám poskytneme odbornou pomoc a zajistíme Vám takový projekt, který bude vyhovovat vašim individuálním požadavkům, anebo si můžete přímo vybrat z námi nabízených typových stavebních projektů.

Díky bohatým zkušenostem s prováděním staveb zrealizujeme rodinný dům dle Vašich představ a přání od založení stavby, realizaci přípojek až po celkové dokončení domu na klíč.

V případě přání klienta dodáme pouze jen hrubou stavbu rodinného domu.

Revitalizace panelových domů

Revitalizace panelového domu je čím dál tím více oblíbená. Řada vlastníků panelových bytů dnes již pochopila, že správně zateplený obvodový plášť budovy neplní jen estetickou funkci, ale také velmi významně řeší energetickou náročnost budovy a významně šetří náklady spojené s vytápěním. Díky kvalitnímu zateplení s dostatečnou tepelnou izolací jsme schopni dosáhnout až 20% úspor na teple.

Nepostradatelnou výhodou je dosažení tepelné pohody v jednotlivých bytech a hlavně architektonický vzhled a barevnost fasády. Součástí revitalizace panelového domu by mělo být také vyměnění stávajících oken za nová plastová okna. Rekonstrukce stávajících vchodových dveří, nebo také renovace celého schodiště včetně malířských prací.

Výhody revitalizace panelového domu:

 • Prodloužení životnosti celé konstrukce.
 • Zlepšení tepelné akumulace zdiva.
 • Nižší nároky na vytápění.
 • Nový vzhled budovy
 • Zhodnocení budovy při prodeji nebo pronájmu

Komplexní rekonstrukce

Rekonstrukce domů je komplex stavebních prací zaměřených na obnovení, zdokonalení, změnu technických, hospodářských a estetických hodnot stavby. Rekonstrukce domů se stává populárnější. Často je potřeba změnit účel stavby: změnit její půdorys, výměru, vykonat dostavbu. Zejména rekonstrukce se provádí pro sešlé nebo neužitečné budovy.

V takových případech se konstrukce staveb upevňují: zesiluje se základ, zastropení, fasádní práce, povrchová úprava. Rekonstrukce domů často předpokládá jejích plnou změnu. Vyměňuje se skoro všechno kromě stěn a zastropení. Při vykonávání rekonstrukčních prácí se snažíme dosáhnout zvýšení uživatelského a technického standardu domu na současnou úroveň, co zahrnuje nové možnosti úspory energií.

U komplexní rekonstrukce se také provádí zateplení celého domů – tepelné izolace fasád, střechy, oken, dveří, opravu nebo výměnu vodovodu a topení, rekonstrukce interiérů.

Rekonstrukce bytů a bytových jader

Častým nešvarem panelových a starších bytů je nevyhovující a současným trendům neodpovídající zázemí pro koupelnu a toaletu. Náš cíl je nabídnout klientovi kompletní přestavbu bytového jádra. Respektujeme přání zákazníka a současně zajišťujeme proveditelnost přestavby bytového jádra po technické a estetické stránce.

Také poradíme jak s vhodným dispozičním řešením bytu, tak s výběrem obkladů a zařizovacích předmětů. Samozřejmě, že také zrealizujeme pro Vás rekonstrukci celého bytu – elektroinstalace, podlahy, štuky, dveře, kuchyně.

Zateplování rodinných domů

Nejdůležitějším a žádaným efektem při zateplování rodinných domů je úspora energie při vytápění budovy. Nejčastěji se tedy jedná o zhotovení izolace proti zemní vlhkosti a dále pak zateplení fasády a výměna oken. Kvalitní zateplení rodinného domu však přináší mnohem více, výrazně zpomaluje stárnutí domu, chrání před zatékáním dešťové vody, zamezuje tvorbě plísní a izoluje proti chladu.

Dále také izoluje proti letním tropickým teplotám a v neposlední řadě nová fasáda zatraktivní vzhled domů, neboť lze vybírat z široké nabídky fasádních barev a obkladových panelů.

Technický dozor investora

Pro naše klienty umíme zabezpečit, také technický dozor na stavbě. Tato služba především zahrnuje kontrolu prováděné stavby, tak aby stavební firma řádně dodržovala technické podmínky realizace stavby. Dále dodržovala platné zákony, dodržovala předem odsouhlasený finanční rozpočet a termíny na stavbě.

Na přání klienta může technický dozor investora také na základě zplnomocnění komunikovat s příslušnými úřady.

Výstavba hrubých staveb

Základem celého domu je hrubá stavba, je důležité dbát především na kvalitu použitého materiálu a řemeslnickou preciznost při realizaci. Výstavbou hrubé stavby se rozumí, vytýčení stavby, položení základové desky, zhotovení obvodového zdiva, konstrukce stropů a střechy. Neváhejte nás kontaktovat s dotazem ohledně jakékoliv hrubé stavby či stádia rozpracovanosti domu.

Postup při samotné realizaci hrubé stavby je ve zkratce následující:

 • Vytyčení nebo zaměření stavby.
 • Sejmutí ornice, vykopání základových pásů a jejich následné vylití betonem, včetně obezdění ztraceným bedněním.
 • Poté se zhotoví celá základová deska, položí se hydroizolace a vyzdí se obvodové zdivo včetně osazení nadokenních překladů.
 • Na obvodové zdi se postaví věnec, který tvoří základ pro strop hrubé stavby.
 • Dále je na řadě stavba nadezdívky a položení pozednice a namontování krovů.
 • Posledním krokem před dokončením hrubé stavby jsou klempířské práce. 

Naše nejlepší portfolio

Práce a projekty

Plníme sny našich zákazníků. Projekty plníme od A do Z.